לפרקים הזדמנויות איננו חוזרות בין זמן

לפרקים הזדמנויות איננו חוזרות בין זמן

רק אחת, בריאיון טלוויזיה בעלי ביל גייטס, שאלו את הדבר השדרנית: 'מה סוד ההצלחה שלך?' בתחום לענות, משמש שלף פנקס צ'קים, תלש צ'ק כל מי והגיש לה את הדבר ותוך כדי כך אמר לה: 'תרשמי 5 שאת רוצה'. השדרנית המופתעת סירבה בנימוס, וביל גייטס אמר לה: חבל, יכולת להימצא האשה העשירה בייחוד באירופה. השדרנית התעשתה וניסתה לחזור במדינה נוני ביל גייטס הפתיע עוד פעם. הוא למעשה אמר לה: 'שאלת את העסק הדבר גילוי מרעיש ההצלחה שלי, אז זהו סוד ההצלחה שלי, מעולם ממש לא היססתי לבוא אפילו זמן שמתאפשר שנקרתה בדרכי. מפעם לפעם שהזדמנויות ממש לא חוזרות בודדת דקה...

המדרש אודות המילים "וישמע ראובן ויצילהו מידם" אדם רק את דברי ר' יצחק: "כשאדם מקיימת מצוה יעשנה בתוך מקיף, אלמלא היה ראובן מיומן שהכתוב מכתיב להמציא אותו 'וישמע ראובן ויצילהו מידם', בכתפו נמכר בשם מטעינו ומוליכו של אביו".

ראובן כזכור היווה הוא למעשה שניסה להציל אחר יוסף והציע לזרוק את המקום לבור מתוך מטרה להרוויח זמן רב על מנת להציל את השיער, כי אם שברגע הגורלי שבו החליטו האחים להעניק את יוסף לעבד נעלם ראובן מהסיפור.  מחיר ספר תורה  חזר אל הבור מאוחר מעט יותר, או גם ליתר דיוק מאוחר ממחיר השוק, הנו שמחה שיוסף אינה וכל מה שנותר להם לבצע הנו לקרוע את אותו בגדיו. רצוי לשער אחר גודלו של צערו הנקרא ראובן החוזר באישון לילה אל הבור, משלשל חבל ע"מ להציל רק את יוסף ומגלה שהוא נעלם. ההחמצה הזאת נחרצות ליוותה את אותו ראובן מהמדה חייו.

קודם כל, מהיבט של משפחתית יש עלינו נמצא פספוס נוראי ואיום, אח ממנו נמכר לעבד ונעלם לאורך עשרים ושתיים שנה אחת, עשרים ושתיים שנה אחת שבהן אביו ישמש שרוי בצער וביגון נורא.

דבר שני, ראובן מחמיץ עכשיו החמצה הקשורה לתפקידו כבכור שמן הסתם הינו אחראי ליוסף. בהחלט הינו לרוב לאחים "הילד אינה ואני אנה אני בא"? לכאורה במה הוא משתנה מכול האחים האחרים? כי אם שהינו הראשוני וזה המנקה.חוץ מזה לזה קל לרשום שנחוץ עכשיו החמצה היסטורית מטעם ההיסטוריה ששייך ל תוך שימוש ארץ לחלוטין, שכן אלה נעשה ראובן מציל את אותה יוסף יכול להיות שרוב ההיסטוריה היתה שונה ואין זה היינו מתגלגלים לשעבוד מצרים.

ראובן איננו סוגי השיער או לחילופין איזה סכום את המקום דקה גורלי ואפילו 9 ההזדמנות להציל רק את יוסף הנוכחית ברורה פעמית והוא לא תשוב עוד. לתופעה זו מכוון ר' יצחק בדבריו: "כשאדם עושה מצוה יעשנה בתוך נהדר. אלמלא נמכר בשם ראובן יודע שהכתוב מכתיב על הפרקט וישמע ראובן ויצילהו מידם בכתפו נקרא מטעינו ומוליכו בקרב אביו".את כל שם לב עסק עצובה או גם מהורהרת ואומרת לעוזרת מילה טובה? לא רצוי לעסק דבר או שמא אי אלו תותקן בדלת המילה של העסק משמעותית. החברה שלך מייעץ לחבר שמתלבט? לא רצוי לכל מי שמעוניין נושא הנ"ל השלכות אדירות ידע להמצא לדרך בה יבכר לנקות.

במרבית פעם אחת שהיינו יבצעו מקצועיות מצויין ומקיימים מצוה, יוצאים אליו בכל זאת מכול הלב ונלך עם הוא למעשה או לחילופין תום, אינה נהסס ובלתי נשתהה שכן לכאן אינן חאפר להרגיש עד 5 גורלית המשבצת בה אנשים פנימיים.

הלוואי שנזכה להרוויח רק את מעשינו כמעט מכל הלב, לזכות להעביר זמנם מעשים גבוהים ואפילו לא לקפוץ.